Please wait
سه شنبه 26 آذر 1398 254

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین پرادو VX چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

باتری فابریک پرادو VX 12 ولت 66 آمپر از نوع باتریهای سیلد و اتمی است. و مناسب ترین باتری قابل نصب، باتری 66 آمپر برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور برای خودروی پرادو VX، موجود در فروشگاه امداد باتری است.
سه شنبه 26 آذر 1398 258

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین هیوندای وراکوروز چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

باتری فابریک هیوندای وراکوروز 12 ولت 60 آمپر از نوع باتریهای سیلد و اتمی است. و مناسب ترین باتری قابل نصب، باتری 60 آمپر برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور برای خودروی هیوندای وراکوروز، موجود در فروشگاه امداد باتری است.
سه شنبه 26 آذر 1398 400

باتری مناسب برای هیوندای گرنجور چیست؟

باتری فابریک هیوندای گرنجور 12 ولت 60 آمپر از نوع باتریهای سیلد و اتمی است. و مناسب ترین باتری قابل نصب، باتری 60 آمپر برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور برای خودروی هیوندای گرنجور، موجود در فروشگاه امداد باتری است.
سه شنبه 26 آذر 1398 331

باتری مناسب برای هوندا آکورد چیست؟

بهترین باتری مناسب هوندا آکورد، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 66 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 70 و 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 296

باتری مناسب برای بنز C320 در بازار کنونی چیست + مشخصات فنی

بهترین باتری مناسب بنز C320، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 285

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین بنز C63 چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

بهترین باتری مناسب بنز C63، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 261

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین بنز E220 چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

بهترین باتری مناسب بنز E220، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 269

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین بنز E400 چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

باتری فابریک بنز E400 12 ولت 70 آمپر از نوع باتریهای سیلد و اتمی است. و مناسب ترین باتری قابل نصب، باتری 70 آمپر برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور برای خودروی بنز E400، موجود در فروشگاه امداد باتری است.
سه شنبه 26 آذر 1398 313

مشخصات بهترین باتری مناسب ماشین جیلی X7 چیست؟ از کجا تهیه کنم؟

بهترین باتری مناسب جیلی X7، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 434

باتری مناسب برای کوروت z06 و مشخصات فنی این خودرو

بهترین باتری مناسب کوروت z06، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
سه شنبه 26 آذر 1398 405

باتری مناسب برای پانامرا چیست و مشخصات فنی این خودرو

بهترین باتری مناسب پانامرا، برند صبا باتری و اوربیتال وان سیلور، 70 آمپر است. البته در صورتی که مصرف برق اضافی دارید، باتری 74 آمپر هم می توانید بر روی آن نصب کنید
باتری 100 آمپر صبا باتری - واریان

745,000 تومان

باتری 150 آمپر صبا باتری - واریان

1,030,000 تومان

باتری 200 آمپر صبا باتری - واریان

1,380,000 تومان

باتری 45 آمپر اوربیتال وان سیلور

640,000 تومان

باتری 66 آمپر سوزوکی

820,000 تومان

باتری 70 آمپر سوزوکی

870,000 تومان

باتری 74 آمپر سوزوکی

890,000 تومان

باتری 60 آمپر سوزوکی

745,000 تومان

باتری 45 آمپر سوزوکی

690,000 تومان

باتری 50 آمپر سوزوکی

675,000 تومان

باتری 55 آمپر سوزوکی

720,000 تومان

باتری 70 آمپر صبا باتری

650,000 تومان

باتری 66 آمپر صبا باتری

650,000 تومان

باتری 60 آمپر صبا باتری

600,000 تومان

باتری 50 آمپر صبا باتری

515,000 تومان

باتری 55 آمپر صبا باتری

550,000 تومان

باتری 74 آمپر صبا باتری

690,000 تومان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور

605,000 تومان

باتری 55 آمپر اوربیتال وان سیلور

640,000 تومان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور

675,000 تومان

باتری 66 آمپر اوربیتال وان سیلور

740,000 تومان

باتری 70 آمپر اوربیتال وان سیلور

800,000 تومان

باتری 74 آمپر اوربیتال وان سیلور

822,000 تومان

اشتراک در خبرنامه

برای اشتراک در خبرنامه پست الکترونیک خود را وارد کنید.