Please wait
دوشنبه 02 دی 1398 امداد باطری 1786 0

چه عواملی باعث کاهش عمر باطری ماشین می شود؟ مهم ترین آنها چیست؟

از مهم ترین عواملی که بر کاهش طول عمر باتری خودرو تاثیر گذار است، قرار گرفتن در محیط به شدت گرم یا سرد، استفاده بیش از حد از کولر در ترافیک و ... اشاره کرد.

عوامل بسیاری در کاهش طول عمر باتری خودرو تاثیر گذار است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

قرار گرفتن ماشین در شرایط محیطی با گرمای شدید و یا سرمای شدید

قرار گرفتن باتری ماشین در شرایط گرمای شدید

با افزايش درجه حرارت محيط كاركرد باتري، عمر باتري كاهش مي يابد.

قرار گرفتن باتری ماشین در شرایط سرمای شدید محیط

هواي سرد تاثير كند كننده اي بر عملكرد الكتروشيميايي باتري داشته و توان عملياتي آن را به شدت كاهش مي دهد. هم چنین هواي سرد موجب سفت شدن روغن موتور شده، لذا به حركت درآمدن اوليه موتور توسط استارت، به شدت به جریان بیشتری نیازمند است.

روشن گذاشتن چراغ ها باعث خراب شدن باطری ماشین میشود

یکی از دلایل خراب شدن باتری، روشن ماندن چراغ های ماشین زمانی است که خودرو خاموش است؛ بهتر است وقتی که ماشین خاموش است چراغ ها را خاموش کنیم و زمانی که می خواهیم ماشین را استارت بزنیم، چراغ ها را خاموش کنیم، زیرا استارت زدن در چنین شرایطی باعث تخلیه باتری ماشین می شود. هم چنین نصب چراغ های مه شکن و یا چراغ های اضافی فشار زیادی به باتری ماشین آورده، عمر باتری را کم می کند و در نهایت باعث خرابی باتری می شود.

استفاده از ابزارهای الکتریکی حین خاموش بودن موتور خودرو

ابزارهای الکتریکی اضافی، قدرت باتری خودرو را می گیرند و اگر زمانی که خودرو روشن است رادیو یا سایر ابزارهای الکتریکی روشن باشد، باتری ماشین تخلیه شده و قدرت آن کم می شود و زمانی که می خواهیم ماشین را روشن کنیم، باتری نیاز به شارژ اولیه را به موتور داده و موتور خودرو قادر به استارت زدن نیست.

استفاده مدام از کولر ماشین در ترافیک

استفاده بیش از حد از کولر خودرو که در فصل تابستان بسیار رایج است، به دلیل مصرف زیاد باتری باعث استهلاک باتری می شود.

عملكرد نادرست سيستم برق خودرو

خرابي دينام باعث كمبود شارژ می شود.

خرابي استارت ماشین باعث افزايش تعداد دفعات استارت خودرو شده و به دليل آنكه در هنگام جريان كشيدن با شدت زياد سولفاتهاي تشكيل شده روي سطح تشكيل می شوند در هنگام شارژ مجدد اين سولفاتها به راحتي برگشت پذير نبوده و لذا موجب کاهش عمر باتري می شود.

مراقبت و نگهداري غير صحيح از باتری ماشین

1- پايين امدن سطح الكتروليت در خانه هاي باتري که شرایط زیر را به وجود می آورد:

 • افزايش غلظت مابقي الكتروليت و تسريع در سولفاته شدن صفحات
 • اكسيده شدن بخشي از صفحات منفي (كه خارج الكتروليت قرار گرفته اند) به دليل تماس با هوا
 • بالا رفتن احتمال انفجار باتري (به دليل تغيير مقاومت برخي از سله ها در باتري و اجبار عبور جريان مساوي از تمامي سله ها به ناچار ولتاژ بالاتري بر روي اين سله ها قرار گرفته و اين اور ولتاژ موجب افزايش توليد گازهاي اكسيژن و هيدروژن از صفحات مثبت ومنفي و در نتيجه افزايش احتمال انفجار باتري ميگردد).

۲- بالا بودن سطح الكتروليت در خانه هاي باتري که شرایط زیر را به وجود می آورد:

 • نشت اسيد به بيرون سله هاي باتري
 • ممانعت از خروج گاز از سله هاي باتري
 • كاهش فضاي بالاي الكتروليت و بالا رفتن درصد هيدروژن در اين محيط و در نتيجه افزايش احتمال انفجار باتري
 • گرفتگي مسير خروج گاز از سله هاي باتري به دليل رسوب ذرات معلق در الكتروليت 

۳- استفاده از اب اسيد به جاي اب مقطر که شرایط زیر را به وجود می آورد:

 • افزايش سرعت خوردگي در صفحه مثبت
 • افزايش سرعت سولفاته شدن صفحات منفي و لجني شدن سطح آن
 • كاهش عمر عايق بين صفحات در باتري
 • افزايش حجم صفحات مثبت و در نهايت متورم شدن دسته صفحات 

۴- استفاده از اب مقطر غير استاندارد که شرایط زیر را به وجود می آورد:

 • ورود انواع ناخالصيها به سله هاي باتري

۵- عدم نظافت قطبها ي باتري که باعث ایجاد شرایط زیر می شود:

 • موجب تسريع در خوردگي سر قطبهاي باتري ميگردد

۶- استفاده از وسايل پر مصرف در هنگام خاموش بودن خودرو

۷- استفاده از وسايل برقي خودرو حين خاموش بودن موتور خودرو

۸- تحت شارژ بودن دائم ( اور شارژ)

9- افزايش دماي باتري

10- كاهش حجم الكتروليت 

11- خوردگي سريعتر صفحات

آموزش
باتری 90 آمپر سوزوکی

3,320,000 تومان

باتری 100 آمپر سوزوکی

3,460,000 تومان

باتری 150 آمپر سوزوکی

5,710,000 تومان

باتری 200 آمپر سوزوکی

0 تومان

باتری 35 آمپر سوزوکی

1,830,000 تومان

باتری 100 آمپر صبا باتری - واریان

2,780,000 تومان

باتری 120 آمپر صبا باتری - واریان

0 تومان

باتری 200 آمپر صبا باتری - واریان

6,475,000 تومان

باتری 100 آمپر صبا باتری - کاسپین

2,780,000 تومان

باتری 120 آمپر صبا باتری - کاسپین

0 تومان

باتری 200 آمپر صبا باتری - کاسپین

0 تومان

باتری 45 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,040,000 تومان

باتری 35 آمپر اوربیتال وان سیلور

1,860,000 تومان

باتری 45 آمپر اوربیتال EFB

996,000 تومان

باتری 35 آمپر اوربیتال EFB

876,000 تومان

باتری 66 آمپر سوزوکی

2,530,000 تومان

باتری 70 آمپر سوزوکی

2,640,000 تومان

باتری 74 آمپر سوزوکی

2,680,000 تومان

باتری 60 آمپر سوزوکی

2,330,000 تومان

باتری 45 آمپر سوزوکی

2,060,000 تومان

باتری 50 آمپر سوزوکی

2,060,000 تومان

باتری 55 آمپر سوزوکی

2,200,000 تومان

باتری 70 آمپر صبا باتری

1,800,000 تومان

باتری 66 آمپر صبا باتری

1,790,000 تومان

باتری 60 آمپر صبا باتری

1,630,000 تومان

باتری 60 آمپر صبا باتری

1,630,000 تومان

باتری 66 آمپر صبا باتری

1,790,000 تومان

باتری 70 آمپر صبا باتری

1,800,000 تومان

باتری 90 آمپر صبا باتری

2,390,000 تومان

باتری 80 آمپر صبا باتری

0 تومان

باتری 50 آمپر صبا باتری

1,450,000 تومان

باتری 55 آمپر صبا باتری

1,490,000 تومان

باتری 55 آمپر صبا باتری

1,490,000 تومان

باتری 50 آمپر صبا باتری

1,450,000 تومان

باتری 74 آمپر صبا باتری

1,870,000 تومان

باتری 74 آمپر صبا باتری

1,870,000 تومان

باتری 80 آمپر صبا باتری

0 تومان

باتری 90 آمپر صبا باتری

2,390,000 تومان

باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,040,000 تومان

باتری 55 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,000,000 تومان

باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,100,000 تومان

باتری 66 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,286,000 تومان

باتری 70 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,370,000 تومان

باتری 74 آمپر اوربیتال وان سیلور

2,346,000 تومان

باتری 80 آمپر اوربیتال وان سیلور

0 تومان

باتری 90 آمپر اوربیتال وان سیلور

0 تومان

باتری 100 آمپر اوربیتال وان سیلور

3,160,000 تومان

باتری 120 آمپر اوربیتال وان سیلور

0 تومان

باتری 150 آمپر اوربیتال وان سیلور

5,220,000 تومان

باتری 200 آمپر اوربیتال وان سیلور

3,760,000 تومان

باتری 50 آمپر اوربیتالEFB

980,000 تومان

باتری 55 آمپر اوربیتالEFB

1,023,000 تومان

باتری 60 آمپر اوربیتال EFB

1,083,000 تومان

باتری 66 آمپر اوربیتال EFB

1,157,000 تومان

باتری 70 آمپر اوربیتال EFB

1,231,000 تومان

باتری 74 آمپر اوربیتال EFB

1,260,000 تومان

باتری 80 آمپر اوربیتال EFB

1,353,000 تومان

باتری 90 آمپر اوربیتال EFB

1,569,000 تومان

باتری 100 آمپر اوربیتال EFB

1,690,000 تومان

باتری 120 آمپر اوربیتال EFB

1,946,000 تومان

باتری 150 آمپر اوربیتال EFB

2,309,000 تومان

باتری 200 آمپر اوربیتال EFB

2,928,000 تومان

اشتراک در خبرنامه امداد باطری

برای اشتراک در خبرنامه پست الکترونیک خود را وارد کنید.